Fotografski kutak: slike s penjanja.

Tko: Stipe Mikulić
Gdje: silazak sa Štruce, nakon smeri Črnivec-Pibernik IV/III
Foto: Rene Lisac, 04/2012

Učitaj iduću fotografiju ...
AO HPD Željezničar
kontakt

grafièki materijali

Popis èlanova u 2018.

Penjati se mora

Povijest odsjeka
Alpinistička škola
Alpinistički i sportski smjerovi u Hrvatskoj
Knjižnica odsjeka
Ekspedicije, putovanja, izleti
Novosti
Linkovi

Novosti
Grossglockner via Stßdlgrat 29.04.2018 - izvještaj
Izvještaj o pohodu - ekspediciji 2017. u podruèje Monte Rose
LJAŠ 2017 - Izvještaj s Kleka
LJAŠ 2017 - Izvještaj iz Paklenice
Ljetna Alpinistièka Škola (LJAŠ) - Izlet OkiÌ i Ravna Gora

Upozorenje

Penjanje je, po svojoj prirodi, potencijalno opasna aktivnost. Suština penjačkog iskustva jest u donošenju odluka: koje osiguranje upotrijebiti, koje smjerove penjati, kojoj informaciji vjerovati. više


RSS Feed

RSS je tehnologija koja omogućuje jednostavan način za automatsko preuzimanje informacija sa web stranica koje vam se sviđaju. više


Kontakt

AO HPD Željezničar
Trnjanska cesta 5b/I
HR-10000 Zagreb
info@aozeljeznicar.hr

Povelja o osnivanju fonda Penjati se mora

Misija: Pomagati projekte obrazovanja u domeni alpinizma. Sustavno podržati ljude koje pokazuju interes za transfer znanja. OmoguĂŚiti što veĂŚem broju alpinista sudjelovanje u programima obrazovanja koji nadilaze okvire alpinistièke škole. 


Vizija: Stvoriti okruženje u kojem se aktivno promišljaju alpinistièke tehnike i oprema te cijeni važnost obrazovanja. Osvjestiti potencijal suradnje unutar penjaèke zajednice. 

Opis: Fond želi podržati ljude koji pokazuju interes za kontinuirano obrazovanje alpinista i transfer znanja prema manje iskusnima. Kroz pomaganje projekata obrazovanja koji nadilaze okvire alpinistièke škole želi se omoguĂŚiti što veĂŚem broju alpinista i pripravnika u Hrvatskoj sudjelovanje u programima gdje mogu steĂŚi saznanja o novim tehnikama i opremi. Podržavaju se projekti strukturirani tako da se steèeno znanje prenosi što veĂŚem broju ljudi. Fokus su napredne tehnike, nova saznanja, metode treninga, izrada literature, metode spašavanja i sl. 

Metoda rada: Fond funkcionira kroz natjeèaje (do 4 puta godišnje) na koje se mogu prijaviti svi zainteresirani: pojedinci ili grupe osoba. Prijavljuju se projekti u kojima moraju biti navedene aktivnosti projekta, nosioci i njihove kompetencije, vremenski okvir i troškovi. O projektima na podlozi pisanih prijedloga odluèuje Odbor. Odbor odluèuje veĂŚinom glasova a raspolaže svim sredstvima Fonda. Financiraju se iskljuĂŚivo operativni troškovi: put, kotizacija, smještaj, hrana, tisak, literatura, dnevnice i sl. Ne financiraju se honorari. Fond posluje putem žiro-raèuna a funkcionira autonomno u sklopu udruge HPD ÂŽeljeznièar, poštujuĂŚi pozitivne propise RH i suraĂ°ujuĂŚi s tijelima udruge. Na web stranici fonda objavljuju se svi prihodi i rashodi te stanje blagajne. Fond se financira iz dobrovoljnih priloga i dobrotvornih dogaĂ°anja. Za sudjelovanje u programima koji su organizirani uz pomoĂŚ fonda plaĂŚa se simbolièna kotizacija. Rad u tijelima Fonda je volonterski. Vodi se popis podržanih projekata te podnosi godišnji izvještaj o radu. 

Tijela fonda
- Odbor fonda: Vladimir MesariĂŚ, Branimir Rajšel i ÂŽeljko ÂŽarak 
- Blagajnik: Danko Ferber 
- Izvršni odbor: Nikola DerežiÌ, Tomislav Novak i Marko VukoviÌ

Ukoliko netko od èlanova želi istupiti iz rada Fonda, dužan je predložiti osobu koja ĂŚe ga/ju zamijeniti. 
created by: marko @ 2012-04-08 00:04:09