Fotografski kutak: slike s penjanja.

Na slici: Kre¹imir Milas
Bijele Stijene
Foto: Jelena Gaęe¹a, 04/2008

Učitaj iduęu fotografiju ...
AO HPD ®eljezničar
Povijest odsjeka
Alpinistička ¹kola
NauĆØite viĀ¹e

Ljetna alpinistiĆØka Ā¹kola

Zimska alpinistiĆØka Ā¹kola

Ā©kola planinskog skijanja

Alpinistički i sportski smjerovi u Hrvatskoj
Knji¾nica odsjeka
Ekspedicije, putovanja, izleti
Novosti
Linkovi

Novosti
Grossglockner via StĆ¼dlgrat 29.04.2018 - izvjeĀ¹taj
IzvjeĀ¹taj o pohodu - ekspediciji 2017. u podruĆØje Monte Rose
LJAĀ© 2017 - IzvjeĀ¹taj s Kleka
LJAĀ© 2017 - IzvjeĀ¹taj iz Paklenice
Ljetna AlpinistiĆØka Ā©kola (LJAĀ©) - Izlet OkiƦ i Ravna Gora

Upozorenje

Penjanje je, po svojoj prirodi, potencijalno opasna aktivnost. Su¹tina penjačkog iskustva jest u dono¹enju odluka: koje osiguranje upotrijebiti, koje smjerove penjati, kojoj informaciji vjerovati. vi¹e


RSS Feed

RSS je tehnologija koja omoguęuje jednostavan način za automatsko preuzimanje informacija sa web stranica koje vam se svišaju. vi¹e


Kontakt

AO HPD ®eljezničar
Trnjanska cesta 5b/I
HR-10000 Zagreb
info@aozeljeznicar.hr

ƈesto postavljana pitanja

 Na ovoj web stranici moĀ¾ete pronaƦi osnovne informacije o našoj ljetnoj alpinistiĆØkoj školi. Informacije su radi lakšeg snalaĀ¾enja organizirane u obliku pitanje-odgovor.

 

KADA ŠKOLA POƈINJE I KOLIKO DUGO TRAJE?

Škola traje puna dva mjeseca i odrĀ¾ava se u jesenjem terminu, tijekom 9. i 10. mjeseca. Upisi za jesenju školu se odrĀ¾avaju krajem petog mjeseca. Ukoliko Ā¾elite biti obavješteni o upisima i drugim novostima vezanima za slijedeƦu školu, moĀ¾ete se prijaviti na obavjesti putem slijedeƦeg formulara: Prijava na newsletter

 

ŠTO SE MOĀ®E NAUƈITI NA LJETNOJ ŠKOLI?

Na ljetnoj školi polaznici uĆØe o opremi i alpinistiĆØkim tehnikama potrebnim za siguran uspon u uvjetima suhe stijene. SadrĀ¾aj škole se mijenja i evoluira i unaprjeĆ°uje sa svakom novom školom.

 

OD ĆˆEGA SE SASTOJI NASTAVNI PROGRAM?

Škola se sastoji od niza teoretskih predavanja srijedom, te dvodnevnih izleta tijekom vikenda. Polaznici škole se za svaki vikend pripremaju pisanjem domaƦe zadaƦe.

PraktiĆØna nastava se odrĀ¾ava na tradicionalnim penjaĆØkim destinacijama kao što su Klek, Paklenica, Dabarski kukovi, Kamenjak, Vela draga, Kalnik, OkiƦ i Gorsko Zrcalo.

Detaljniji pregleda znanja i vještina koje se predaju na školi moĀ¾ete pronaƦi u programu svake pojedine škole - potraĀ¾ite u popisu proteklih škola.

 

KOJA LITERATURA SE NA ŠKOLI KORISTI?

Sve materijale koji se koriste na ljetnoj alpinistiĆØkoj školi moĀ¾ete pronaƦi na podstranici Obrazovni materijali ljetne alpinistiĆØke škole.

 

KAKVU DIPLOMU DOBIVAMO NA KRAJU ŠKOLE?

Škola završava ispitom koji se sastoji od teoretskog i od praktiĆØnog dijela. Uspješnim polaganjem ovog ispita polaznici stjeĆØu naslov mlaĆ°i pripravnik alpinizma, te dobivaju diplome izdane od Hrvatskog planinarskog saveza.

Stjecanjem ovog naslova bivšim polaznicima škole se otvara moguƦnost daljnjeg obrazovanja u vidu pohaĆ°anja zimske alpinistiĆØke škole, te stjecanje naslova stariji pripravnik alpinizma.

 

KAKO IZGLEDAJU IZLETI?

OsjeƦaj za to kako izgledaju izleti škole moĀ¾ete pronaƦi u izvještajima koje su polaznici škole pisali tijekom proteklih škola. Izvještaje moĀ¾ete pronaƦi na stranicama proteklih škola.

 

KOJI SU UVJETI ZA UPIS NA ALPINISTIƈKU ŠKOLU?

Školi moĀ¾e pristupiti svaka zdravo motivirana osoba, bez obzira na njene trenutne fiziĆØke moguƦnosti. Svi polaznici škole moraju biti fiziĆØki i psihiĆØki potpuno zdrave zrele osobe, stare najmanje 18 godina, te posjedovati vaĀ¾eƦu planinarsku iskaznicu Hrvatskog planinarskog saveza (HPS).

 

KAKVA PREDZNANJA POLAZNICI MORAJU IMATI?

Od vas se ne oĆØekuju nikakva posebna znanja vezana za penjanje. Iskustvo samostalnog kretanja u prirodi je plus, ali nije uvijet.

 

ŠTO OD OPREME MORAM IMATI?

Svi polaznici škole moraju imati vlastiti set prve pomoƦi, koji minimalno sadrĀ¾i astro foliju, prvi zavoj, kompresa gazu i set flastera.

Od penjaĆØke opreme vlastite penjaĆØke opreme ne morate imati ništa. Svu opremu koja vam nedostaje Ʀe za vas osigurati AO Ā®eljezniĆØar.

 

ŠTO AKO NEMA ISKAZNICU HPS-a?

Nije problem - moĀ¾ete to napraviti kod nas u Ā®eljezniĆØaru, nakon što ste primljeni na školu.

 

KOLIKO JE POHAƐANJE ŠKOLE SIGURNO?

Alpinizam je po svojoj prirodi opasna aktivnost, zbog ĆØega su nesreƦe na Ā¾alost dio ovog sporta. Posljedice nesreƦa su u rasponu od par modrica i ogrebotina, do trajnog invaliditeta, pa ĆØak i smrti.

Iako se radi tek o školi, veƦ samo pohaĆ°anje škole predstavlja bavljenje alpinizmom, što znaĆØi da su polaznici škole izloĀ¾eni svim rizicima i opasnostima koje ova aktivnost sa sobom nosi.

Svatko tko se odluĆØit za pohaĆ°anje ljetne alpinistiĆØke škole mora biti svjestan opasnosti kojima Ʀe biti izloĀ¾en, te posljedica koje mogu iz tih opasnosti proizaƦi. Više o ovoj temi Ʀete biti informirani prilikom upisa.

 

ŠTO JOŠ MORAMO ZNATI?

Škola traje samo dva mjeseca, tijekom kojih polaznici moraju usvojiti veliku koliĆØinu gradiva. Osim pohaĆ°anja predavanja srijedom i obaveznog dolaska na izlete, polaznici moraju pisati i obavezne domaƦe zadaƦe, te se pripremati za ispit na kraju škole.

To od polaznika iziskuje odvajanje dijela privatnog vremena izvan izvan okvira predavanja i izleta. Sve ovo ĆØini pohaĆ°anje ljetne alpinistiĆØke škole vrlo napornim i vremenski zahtjevnim, što moĀ¾e biti u konfliktu sa obiteljskim i poslovnim obavezama polaznika. 

Vrlo je vaĀ¾no da toga budu svjesni svi koji planiraju upisati ovu školu.

 

DA LI MOGU DOƆI NA SASTANAK ODSJEKA I OSOBNO SE INFORMIRATI?

To je odliĆØna ideja! Slobodno doĆ°ite na jedan od naših sastanaka, upoznajte nas i saznajte ĆØime se bavimo! Rado Ʀemo sa vama popriĆØati. Sastanci su svake srijede s poĆØetkom u 19:30 u prostorijama HPD Ā®eljezniĆØara
created by: nikola @ 2013-11-13 09:49:39 / updated by: rene @ 2015-05-19 22:21:08