Fotografski kutak: slike s penjanja.

Silazi s brda: KreĻimir Milas
Smjer: StŁdlgrat, III,A0/II-III, 500m
Foto: Hrvoje Jenei

UŤitaj iduśu fotografiju ...
AO HPD ģeljezniŤar
Povijest odsjeka
Prvo desetljeæe: 1950. - 1959. godina

Drugo desetljeæe: 1960. - 1969. godina

Treæe desetljeæe: 1970. - 1979. godina

√ąetvrto desetlje√¶e: 1980. - 1989. godina

Peto desetljeæe: 1990. - 1999. godina

©esto desetljeæe: 2000. - 2009. godina

Sedmo desetljeæe: 2010. - 2019. godina

AlpinistiŤka Ļkola
AlpinistiŤki i sportski smjerovi u Hrvatskoj
Knjiĺnica odsjeka
Ekspedicije, putovanja, izleti
Novosti
Linkovi

Novosti
Grossglockner via St√ľdlgrat 29.04.2018 - izvje¬Ļtaj
Izvje¬Ļtaj o pohodu - ekspediciji 2017. u podru√®je Monte Rose
LJA¬© 2017 - Izvje¬Ļtaj s Kleka
LJA¬© 2017 - Izvje¬Ļtaj iz Paklenice
Ljetna Alpinistièka ©kola (LJA©) - Izlet Okiæ i Ravna Gora

Upozorenje

Penjanje je, po svojoj prirodi, potencijalno opasna aktivnost. SuĻtina penjaŤkog iskustva jest u donoĻenju odluka: koje osiguranje upotrijebiti, koje smjerove penjati, kojoj informaciji vjerovati. viĻe


RSS Feed

RSS je tehnologija koja omoguśuje jednostavan naŤin za automatsko preuzimanje informacija sa web stranica koje vam se sviūaju. viĻe


Kontakt

AO HPD ģeljezniŤar
Trnjanska cesta 5b/I
HR-10000 Zagreb
info@aozeljeznicar.hr

2016. Izvje¬Ļ√¶e pro√®elnice

Izvješ√¶e pro√®elnice za 2016. godinu

Tijekom protekle godine, kao i svake bilo je koje kakvih doga√įanja u odsjeku društva. Mijenjali su se pro√®elnici i zamjenici, knji¬ĺni√®ari i šankeri no jedno je ostalo isto - svi su se penjali.

2016. u alpinisti√®ki odsjek u√®lanilo se 40 √®lanova (11 ¬ĺena i 29 muškaraca). Prosje√®no je na sastanke došlo 15 ljudi, nekad 6, a nekad i 42 no svaki je odr¬ĺan i dru¬ĺenja je uvijek bilo.

Iako ove godine nije odr¬ĺana alpinisti√®ka škola, radilo se punom parom, organiziran je napredni alpinisti√®ki semestar koji je potaknuo √®lanove da penju u Alpama i da penju sigurnije, da nadogra√įuju svoja znanja i da se dru¬ĺe.

Neki √®lanovi su se posebice istaknuli svojim anga¬ĺmanom u društvu i izvan njega. Neven Kmeti√¶ i Petar Weigand su mi puno pomogli oko cjelokupne organizacije vo√įenja odsjeka u prošloj godini te svojim idejama obogatili rad u odsjeku. Hvala im na otvaranju vrata i √®iš√¶enju i zatvaranju istih nakon sastanaka jer bez toga bi nas pojeli ovi u √®etvrtak. Petar Kasum me nadopunio u upravnom odboru te nas redovito izvještavao o radu društva izvan naše srijede. Nadzorni odbor je bio tu kada je trebalo i pomogao nam je da lakše donesemo neke odluke, hvala im.

Posebno isti√®em Rene Lisca koji ima najviše popetih smjerova, organizirao je NAS, vodio nove ljude u zimske smjerove i sipao ideja iz rukava za dobrobit i razvitak sekcije i društva. Neizostavni Vladimir Mesari√¶ koji i dalje ¬ĺari i pali u cjelokupnoj planinarskoj i alpinisti√®koj zajednici te samo u ovom izvješ√¶u ima svoje barem tri stranice.

Tijekom protekle godine knji¬ĺnica je promijenila svog knji¬ĺni√®ara, Sinišu Kecerina, a zamijenili su ga mlade nade Ivana Samar¬ĺija i Borna Špalat. Svi oni su se potrudili digitalizirati popis knjiga koji je javno dostupan našem √®lanstvu. Zahvaljujemo se Siniši na predanosti, strpljenju i radu u alpinisti√®kom odsjeku. Tako√įer Stjepko Koki√¶, naš oru¬ĺar, uspio je napraviti online popis svih stvari u oru¬ĺarstvu te time isti podijeliti s ostalim √®lanstvom.

Danko Ferber je tako√įer uspostavio online blagajnu u koju imaju uvid svi koji zatra¬ĺe.

Naravno da trebam spomenuti Marka V. i Marka D. koji su i ove godine krenuli s vo√įenjem još jedne zimske škole i škole planinskog skijanja. Neizostavna je i Iva Kaštela koja nam donosi ideje iz svijeta te neumorno obilazi Europske vrhove. Ne smijem zaboraviti i obitelj bez koje ne bi imali hladnih piva - Krpani.

Svi vi koji ste danas tu na sastanku i u odsjeku, sigurno imate puno ideja i ¬ĺelja za naš odsjek pa vas pozivam da se uklju√®ite i napravite makar malu sitnicu, ubacite ciglu, ona mo¬ĺda ne√¶e izgraditi ku√¶u, ali √¶e ju √®vrsto dr¬ĺati. Mo¬ĺda ne√¶ete stati na vrh najviše planine, ali √¶ete pomo√¶i drugima da se popnu.

Sve u svemu, napravljeno je dosta posla, no voljela bih da se u aktivnosti obrazovanja ja√®e uklju√®e oni iskusniji, koji svojim znanjima mogu obogatiti još više naš odsjek ¬ĺeljan znanja i penjanja. Voljela bi da svatko od nas da malo za odsjek i da ulazi kroz vrata s osmjehom i rumenim obrazima. Voljela bi i da imamo oru¬ĺara, šankera i pomo√¶ kad zatreba, da krenemo u osvajanja, ali najbitnije od svega je da ove 2017. odr¬ĺimo ljetnu školu i dovedemo ljude ¬ĺeljne penjanja i dru¬ĺenja kako bi naš odsjek postao još veseliji.

Proèelnica 2016. Irena Weigand

# # #

 

1. √ąlanovi :

NO: Vladimir Mesariæ, Sanda Banoviæ, Stipe Mikuliæ Proèelnica: Irena Weigand
Zamjenici pro√®elnice: Neven Kmeti√¶, Petar Weigand √ąlan UO: Petar Kasum
Blagajnik: Danko Ferber
Oru¬ĺar: Stjepko Koki√¶
Knji¬ĺni√®ar: Ivana Samard¬ĺija, Borna Špalat

2. Škole:

Zimska alpinisti√®ka škola - Marko Dukši, Marko Vukovi√¶ - u tijeku, po√®ela u listopadu 2016.
Zimska škola AO¬ģ zapo√®ela je sredinom listopada prvim predavanjima. Školu vodi Marko Dukši, zamjenik je Marko Vukovi√¶, a upisano je 6 polaznika. Novost ove godine je da su predavanja i dio prakti√®nih vje¬ĺbi zajedni√®ki sa školom planinskog skijanja. Stoga je predavanja poha√įao poprili√®an broj ljudi, zbog √®ega su odr¬ĺana u zasebnom terminu srijedom prije redovnog sastanka te u nešto striktnijoj formi. Predavanja su odradili Marko Dukši i Marko Vukovi√¶. Ako uvjeti na terenu dozvole, o√®ekuje se da √¶e prakti√®ni dio zapo√®eti po√®etkom 2017. godine. Završetak škole tako√įer se o√®ekuje tijekom 2017. godine.

Škola planinskog skijanja - Marko Vukovi√¶ - u tijeku, po√®ela u listopadu 2016.
Paralelno sa zimskom školom pokrenuta je i Škola planinskog skijanja koju je upisalo 13 polaznika. Po našim saznanjima, to je prva takva škola koja se provodi u sklopu jednog alpinisti√®kog odsjeka. Velike zasluge za pokretanje ove ideje ima Vladimir Mesari√¶ Dado kao naš najiskusniji instruktor. Treba spomenuti i dobru suradnju s Brankom Šeparovi√¶em, pro√®elnikom Komisije za planinsko skijanje HPS-a. Školu vodi Marko Vukovi√¶, a budu√¶i da se te dvije škole me√įusobno nadopunjuju, škola planinskog skijanja pratiti √¶e ritam i termine zimske alpinisti√®ke škole.

3. Kampovi:

3.1 Sudjelovanje u zimskom logoru KA HPS 20-27.2.2016 Cogne

Rene Lisac i Petar Kasum

U organizaciji Komisije za alpinizam HPS-a od 20. do 27. velja√®e 2016. odr¬ĺan je zimski alpinisti√®ki logor “Cogne 2016”. Na logoru je sudjelovalo 7 √®lanova HPS-a: √źana Petrovi√¶ i Frano Udovi√¶ (RAK), Davor Matoševi√¶ (AO Picugi), Dragan Dragi√®evi√¶ (ŠPK Ogulin), ¬ģeljko Bockovac (AO Mosor), Petar Kasum i Rene Lisac (AO ¬ģeljezni√®ar). Cilj logora je bilo penjanje zale√įenih slapova, razmjena zimskog alpinisti√®kog znanja i iskustva, penjanje s manje iskusnima te dru¬ĺenje i povezivanje me√įu √®lanovima razli√®itih hrvatskih odsjeka i klubova. Svaki od 6 dana logora je bio ispunjen zimskim alpinisti√®kim aktivnostima. Zamrznuti slapovi su se penjali primarno u dolini Valeille (Lillaz) ali i u dolini Valnontey (Cogne). Skijaški i penja√®ki usponi napravljeni su me√įu vrhovima ju¬ĺno od Aoste, sa usponom direktnim smjerom sjeverozapadnom stijenom na vrh Pointe Valletta (3090 m) i skijanjem s njega. Obzirom na relativno lošu zimsku sezonu u Alpama uzrokovanu visokim temperaturama ove zime, penjali su se ve√¶inom klasi√®ni slapovi umjerenih te¬ĺina, uglavnom sjeverne i sjeverozapadne orijentacije iznad 1800 m nadmorske visine.
Na logoru su ispenjani sljede√¶i smjerovi: 

Dolina Valeille:

Pattinaggio Artistico, III/3 180m - √źana Petrovi√¶ i Davor Matoševi√¶; Frano Udovi√¶, ¬ģeljko Bockovac i Rene Lisac; Petar Kasum i Dragan Dragi√®evi√¶
Lillaz Gully, III/3 M 200m - √źana Petrovi√¶ i Davor Matoševi√¶; Frano Udovi√¶, ¬ģeljko Bockovac i Rene Lisac; Petar Kasum i Dragan Dragi√®evi√¶
Hard Ice in The Rock, III/4 M 300m - Petar Kasum i Dragan Dragièeviæ
E Tutto Relativo, III/4+ 180m - √źana Petrovi√¶ i Davor Matoševi√¶; Frano Udovi√¶ i Rene Lisac; Petar Kasum i Dragan Dragi√®evi√¶
Tuborg, III/4-5 200m - Rene Lisac, Frano Udovi√¶ i ¬ģeljko Bockovac
Lau Bij, II/5 80m - Rene Lisac i Frano Udoviæ

Dolina Valnontey:
Cascata di Patri, III/3 250m - √źana Petrovi√¶ i Davor Matoševi√¶; Frano Udovi√¶, ¬ģeljko Bockovac i Rene Lisac; Petar Kasum i Dragan Dragi√®evi√¶
Acheronte, III/3 300m - Frano Udoviæ i Petar Kasum

3.2 Sudjelovanje u ljetnom logoru KA HPS Ecrins

Rene Lisac, Mario Feren√®ak, Ivana Samar¬ĺija, Petar Kasum, Neven Kmeti√¶, Borna Špalat, Orsat Kratofil
Komisija za alpinizam je organizirala alpinisti√®ki kamp od 30.7. – 7.8 u Francusku, u masiv Ecrinsa. Na kamp se na kraju prijavilo osam kandidata: Nikola Šoi√¶ iz Velebita, te Mario Feren√®ak, Rene Lisac, Borna Špalat, Neven Kmeti√¶, Petar Kasum, Ivana Samar¬ĺija i Orsat Kratofil iz ¬ģeljezni√®ara.
Logor je bio uspješan, polaznici su se susreli s granitom odli√®ne kvalitete i lijepim smjerovima te stekli nova iskustva u penjanju takvih smjerova.
Istaknutiji usponi na logoru (pošto je bilo puno popetih smjerova ovo je samo izvadak): 
„Arete du Promontoire“ +“ Traverse des aretes“ - D-/ IV/70st, 1000m /2.9 km - Mario i Rene „Rawc“ - VII-, 180m - Rene i Borna
„Toulon Land“ – 6c+, 300m - Orsat i Topher iz Škotske
„Tueur de boucs“ - 6b+, 450m - Borna i Neven
„La-haut si j'y suis“ – 6b+, 240m - Orsat i Nikola
„Snoopy Directe“ – 6b, 280m - Orsat i Nikola, Rene i Borna
„Caramba! Mais c'est du VI!“ - 6a+, 150m - Orsat i Nikola, Rene i Borna
„Palavarles flots“ – 5c, 400m - Neven i Mario, te Petar i Ivana

3.3. Glavno da se klajmba - Biokovo

Unato√® najavljivanom lošem vremenu, Izidor Briški, Branimir Jašarevi√¶ i Tomislav Lopandi√¶, donijeli su √®vrstu odluku da budu sudionici na ovogodišnjem Memorijalu GDSK 2016 te su se jedini pojavili kao predstavnici našeg društva. Popeli su: G.R.B. 3. 5c, 130 m, Bodri morning 5b, 100 m.

4. Doga√įanja na kojima su sudjelovali √®lanovi AO¬ģ-a 

4.1. Penja√®ke edukacije unutar vodi√®ke slu¬ĺbe HPS-a i u suradnji s komisijom za vodi√®e

● Marko Dukši:

30.01.2016, 31.01.2016 - J. Velebit, V. Paklenica ispit/seminar za voditelje ljetnih alpinisti√®kih škola voditelj ispita, ispitiva√®, demonstrator vje¬ĺbi Komisija za alpinizam HPS-a 5 kandidata iz raznih odsjeka i klubova
25.02.2016 - HPD "¬ģeljezni√®ar", predava√®, predavanje u školi visokogorskog planinarenja 2016. - Kretanje u navezu
19.04.2016 PDS "Velebit" predava√® AO PDS "Velebit" polaznici ljetne alp. škole AOV 2016 - predavanje ljetne alpinisti√®ke škole: Ocjene, opis i skica smjera
04.06.2016 J. Velebit, V. Paklenica ispit za vodièe C standarda voditelj ispita, ispitivaè Komisija za vodièe HPS-a 2 kandidata- ispit za vodièe C standarda
19.10.2016 HPD "¬ģeljezni√®ar" predava√® AO HPD "¬ģeljezni√®ar" polaznici ZAŠ i ŠPS AO¬ģ 2016/17 - Uvod u zimski alpinizam
19.10.2016 HPD "¬ģeljezni√®ar" predava√® AO HPD "¬ģeljezni√®ar" polaznici ZAŠ i ŠPS AO¬ģ 2016/17 - Zimska alp. oprema
26.10.2016 HPD "¬ģeljezni√®ar" predava√® AO HPD "¬ģeljezni√®ar" polaznici ZAŠ i ŠPS AO¬ģ 2016/17 - Opasnosti u planini i procjena rizika
26.10.2016 HPD "¬ģeljezni√®ar" predava√® AO HPD "¬ģeljezni√®ar" polaznici ZAŠ i ŠPS AO¬ģ 2016/17 - Kretanje u navezu
13.11.2016 on-line (screen casting) predava√® AO HPD "¬ģeljezni√®ar" polaznici ZAŠ i ŠPS AO¬ģ 2016/17 - Google maps/Earth i prognoze vremena u pripremi zimske alpinisti√®ke/skijaške ture

4.2. Napredni alpinistièki semestar - NAS

U 2016. godini na inicijativu društva organiziran je Napredni Alpinisti√®ki Semestar ili NAS 2016. Voditelj NAS-a je bio Rene Lisac. NAS-u je prisustvovala ve√¶ina √®lanova AO¬ģ
Semestar je eksperimentalni i neformalni oblik edukacije u društvu, dodatni u odnosu na standardni alpinisti√®ki kurikulum ljetna škola - zimska škola i nastoji oja√®ati njegove slabe to√®ke u hrvatskom kontekstu.

CILJEVI SU:
- iskoristiti godinu u kojoj nemamo po√®etnu ljetnu alpinisti√®ku školu i nismo pokrenuli zimsku
- sistemsko ojaèavanje alpinistièkog iskustva, znanja i aktivnosti u odsjeku, s posebnim naglaskom na zadnje 2-3 generacije
- priprema kvalitetnog kadra za budu√¶e alpinisti√®ke škole, priprema budu√¶ih polaznika zimske škole
- osigurati transfer znanja u AO¬ģ: iskusnjare - mla√įi
- stjecanje uvjeta èlanova za polaganje za naslov alpinist
- oja√®ati iskustvo odsjeka u cjelini u penjanju u alpama 
- poja√®ati koheziju me√įu √®lanovima u društvu

METODA:
Kroz mentorske izlete i 5 edukativnih koraka po√®etnici postepeno grade svoje alpsko iskustvo i napreduju prema krajnjoj ulozi mentora. Edukativni koraci, od pra√¶enja mentora u usponu do samostalne pripreme i vodstva, osiguravaju postepeno suo√®avanje s kriti√®nim elementima penjana u slo¬ĺenim alpskim uvjetima: osiguravanje, orjentacija, kondicija, brzina i upenjanost.

Uvodni razgovori i anketa definirali su strukturu odsjeka, zainteresiranost za NAS2016 i uloge èlanova u edukaciji, od polaznika do mentora.
Na poèetnim kampovima i izletima (travanj, svibanj) na HR lokacijama novi mladi pripravnici upenjavali su se i tako pripremali za drugi alpski dio.
Alpski dio (lipanj, srpanj, kolovoz, rujan) uklju√®ivao je brojne mentorske izlete i tri kampa: Vrši√¶, sudjelovanje na kampu KA u Ecrins i kamp u Vratima
Semestar je završio razgovorima s aktivnim polaznicima, √®ime je sumiran njihov napredak na semestru, i završnom prezentacijom.

REZULTATI:
Semestar je trajna forma koja omogu√¶uje pra√¶enje i napredovanje polaznika tako da završetkom semestra edukacija i stjecanje iskustva se nastavlja za polaznika na mjestu do kud je na semestru dogurao.
Broj mentora poveæan je s 5 na 11.
8 teèajaca je ozbiljno odradilo semestar i preostaje im potvrditi status mentora
6 teèajaca je zapoèelo s alpskim iskustvom i treba ga nastaviti
3 te√®ajca treba poja√®ati upenjanost i vještine u dugim sportskim smjerovima kako bi krenuli u alpski dio.
Proglašeni su naj te√®ajac (Dora Krušelj) i naj mentor (Petar Kasum)
Teorijske i prakti√®ne vje¬ĺbe na semestru su samo djelomi√®no odra√įene (zahvale: Petra Kejla - Prva pomo√¶, Danko Ferber - Paralelno penjanje) i potrebno bi ih bilo odraditi u narednim mjesecima.

4.3. Penjati se mora - Marko Vukoviæ

Inicijativa Penjati se mora je i u 2016. godini nastavila s radom. Organizirala je tri gostovanja u sklopu Alpinisti√®kog √®etvrtka u Slovenskom domu u Zagrebu (Martina √ąufar Potard, Toma¬ĺ Jakof√®i√®, Viki Grošelj i Stipe Bo¬ĺi√¶). Organizirana su dva iznimno dobro posje√¶ena predavanja na otvorenom, u atriju Tetra &TD, gdje su nas kroz svoje penja√®ke karijere proveli Boris √ąuji√¶ te Branko Šeparovi√¶. Krajem godine na inicijativu ¬ģeljka Bockovca odr¬ĺana su i dva predavanja na temu penjanja prvenstvenih uspona, jedno u Rijeci a drugo u Zagrebu. Inicijativa i dalje poziva sve zainteresirane za suradnju na projektima transfera znanja i edukacije alpinista da se prijave sa svojim idejama na permanentno otvoren poziv objavljen na web stranici odsjeka.

12.05.2016. Predavanje: Martina √ąufar Potard, Slovenski dom, Zagreb
30.05.2016. Poziv penja√®ima, alpinistima i edukatorima za predlaganje projekata 30.06.2016. Predavanje: Boris √ąuji√¶: 36 godina alpinizma, dvorište teatra &TD, Zagreb 20.09.2016. Predavanje: Branko Šeparovi√¶: najuspješniji zg himalajac, &TD, Zagreb  10.11.2016. Predavanje: Toma¬ĺ Jakof√®i√®, Slovenski dom, Zagreb

4.4. Organizirana predavanja

● Hrvoje Lukatela: Grenland ‘71 (predavanje i projekcija filma)
● dr. Petra Kejla “Prva pomo√¶ u alpinizmu” (NAS)
● “Penjanje pješ√¶enjaka u √ąeškoj i zašto su natika√®e in” Begi√¶, Koprek
● AO¬ģ Srijedom - Predavanje i prezentacija Ecrins, Francuska: Rene Lisac
● AO¬ģ NAS 2016 - Vje¬ĺbanje vještina za brzinu u napredovanju u stijeni i metoda paralelnog
penjanja - Danko Ferber
● AO¬ģ Srijedom (predavanje) - zimski alpinisti√®ki kamp "Cogne 2016" Petar Kasum, Rene
Lisac

4.5. Sudjelovanje u ostalim edukacijskim aktivnostima

● Predavanja u OPŠ: Danko Ferber, Petar Weigand
● Asistiranje u vo√įenju i organizaciji OPŠ: Irena Weigand, Petar Weigand
● Predavanja u školi viskogorskog planinarenja: Krešimir Stojakovi√¶, Petar Weigand, Marko Dukši
● Asistiranje u provo√įenju i organizaciji škole visokogorskog planinarenja: Krešimir Stojakovi√¶, Irena Weigand, Petar Weigand
● Vladimir Mesari√¶ je odr¬ĺao sljede√¶a predavanja:

Everest 1979
12.01.2016. PD PINKLEC, SV. Nedjelja
10.02.2016. Argenttiere, teèaj turnog skijanja KEK
18.02.2016. RAK, Rijeka
02.03.2016. Restaurant Stari Fijaker, Mesnièka
05.04.2016. HPD ¬ģeljezni√®ar, Sekcija društvenih izleta
08.04.2016. Gradska knji¬ĺnica i √®itaonica MLADEN KERSNER, Ludbreg
14.04.2016. PDS Velebit
09.05.2016. Rotary club Zagreb, Hotel Sheraton
16.05.2016. Srce, Video streaming
19.05.2016. Planinarski dom Kamenitovac, HPD Bilogora, Bjelovar, Veliko trojstvo
08.06.2016. Veslaèki klub Jarun
09.06.2016. Rotary club, Hotel Westin
12.07.2016. Planinarski dom Ravni Dabar, Haydon school, London
17.07.2016. EC HŠOB Veliki ¬ģitnik
08.08.2016. Obitelj Bo¬ĺinovski, Skopje
30.09.2016. Aderšpach, √ąeška, ERASMUS +, Penjanje za sve
27.10.2016. Planinarski dom Grebengrad, Ivanš√®ica, DofE Stamford School
17.11.2016. Centar "Vinko Bek" Zagreb
29.11.2016. Klub ROKO, Zagreb
01.12.2016. PDS Velebit, planinarska škola
09.12.2016. Tehni√®ko Veleu√®ilište Zagreb

Razvoj planinskog skijanja
12.10.2016 HPD¬ģ, škola planinskog skijanja
21.12.2016. PDS Velebit 2. Skijaški sabor

Grenland 1971
11.02.2016. Argenttiere, teèaj turnog skijanja KEK
02.03.2016. Klub kjubitelja cvijeæa
05.05.2016. PD Hrvatski ljeènièki zbor
24.05.2016. PD PINKLEC, SV. Nedjelja

Kavkaz 1974
28.02.2016. Planinarski dom Sušak, Platak, HGSS
02.06.2016. PD Hrvatski ljeènièki zbor
12.12.2016. Briancon, skijanje

Opasnosti u planinama i GSS
22.01.2016. Ko√®a na Gozdu, Visokogorska škola PD Vrlovka
09.05.2016. HPD ¬ģELJEZNI√ąAR, planinarska škola
02.06.2016. HPD ¬ģELJEZNI√ąAR, visokogorska škola

Ekspedicionizam
09.06.2016. HPD ¬ģELJEZNI√ąAR, visokogorska škola

 

4.6. Sudjelovanje na BMC-u

Od 24.sije√®nja do 31.sije√®nja 2016. godine dva √®lana HPS-a, Vedran Salopek (SPK Ogulin) i Goran Kele√®i√¶ (AO HPD ¬ģeljezni√®ar) sudjelovali su na me√įunarodnom susretu BMC Winter meet 2016 u Škotskoj. Susret je organizirao BMC (British Mountaineering Council).Na susretu je sudjelovalo 40 sudionika iz 28 zemalja, uz 45 doma√¶ih penja√®a s kojima su gosti penjali.
Za vrijeme susreta bili smo smješteni u Glenmore Lodgeu, škotskom centru za edukaciju u outdoor sportovima, što uklju√®uje i alpinizam. Svaki penja√® je za vrijeme susreta stavljen u navez s dva doma√¶ina, sa svakim po 3 dana. To se pokazalo kao idealno trajanje naveza. Goranovi partneri bili su Jeremy Windsor i Gwilym Lynn. Svi dodijeljeni partneri su bili vrlo iskusni penja√®i, sa minimalno 8 godina do √®ak nekoliko desetlje√¶a iskustva. Svi su jako dobro poznavali planine, podru√®ja i smjerove i to se pokazalo kao pun pogodak pri odabiru smjerova i u√®enju.
Vremenski uvjeti tokom susreta bili su daleko od idealnih, po pri√®anju doma√¶ina ovo je bio jedan od susreta s najgorim uvjetima. Previsoke temperature i prejak vjetar (nekad jedan, nekad oba faktora) onemogu√¶ili su dosta naveza u ambicioznim planovima. Nedjelja je bila dan za orijentaciju, ostalih šest dana bilo je rezervirano za penjanje. Svake ve√®eri imali smo priliku pogledati predavanja gostuju√¶ih penja√®a koji su uglavnom pokazivali doma√¶a podru√®ja gdje rade zimske uspone. Kanada, sjeveroistok SAD-a, Gr√®ka, Indija, samo su neka od podru√®ja. Upoznali smo i škotske uspone koji se zbivaju zadnjih godina.

4.7. Projekt “Penjanje za sve”

Projekt „Penjanje za sve” - Promocija planinarstva i penja√®kih sportova kao fizi√®ke i društvene aktivnosti za sve sufinancira Europska unija putom Erasmus Plus programa za obrazovanje, obuku, mlade i sport.
Projekt provodi šest nacionalnih sportskih saveza, na √®elu s √ąeský horolezecký svazom (√ąHS) kao vode√¶im partnerom. Partneri na projektu su Club Alpino Italiano (CAI), Slovenský horolezecký spolok JAMES (SHS JAMES), Magyar Hegyés Sportmászó Szövetség (MHSS), Planinska zveza Slovenije (PZS) i Hrvatski planinarski savez (HPS). Kao krovne nacionalne organizacije u planinarstvu i drugim s planinama povezanim disciplinama, partneri su zadali više projektnih zadataka koji za cilj imaju uklju√®iti osobe svih ¬ĺivotnih dobi, a naro√®ito djecu i mlade te osobe s posebnim potrebama, u aktivnosti i sportove u planinama, s naglaskom na penjanje.
Odr¬ĺana je i radionica na temu suradnje s institucijama i tra¬ĺenje rješenja za otvoreno pitanje ograni√®avanja pristupa penjalištima i planinskim podru√®jima. Naravno, prvo je bilo nu¬ĺno predstaviti okvire u kojima svaki savez djeluje a ti√®u se teme. Tim HPS-a tijekom radionice vrlo uspješno predstavljao je po pitanjima koje se odnose na pristup penja√®kim podru√®jima u Hrvatskoj, Hrvoje √ąrnjak (HPD ¬ģeljezni√®ar). Odr¬ĺana je i zajedni√®ka radionica na temu planinarske infrastrukture i komunikacije. Ispred tima HPS-a sudjelovao je Antonijo Begi√¶ (HPD ¬ģeljezni√®ar). odr¬ĺane su I vrijedne radionice na temu podrške organiziranog planinarstva skupinama osoba s posebnim potrebama i osobama tre√¶e ¬ĺivotne dobi na kojima je sudjelovao naš istaknuti Vladimir Mesari√¶.

4.8. Hrvatsko-slovensko otvoreno prvenstvo u lednom penjanju

Pored Slovenije i Hrvatske, od ove godine imamo i Srbiju u lednom kupu. Ove godine su tekme bile na Zagreba√®kom tunelu, na Ravnoj gori (kod Muse) i u √ąešnjici (SLO). Organizator Zagreba√®ke tekme je bio AO Velebit. Od ¬ģeljezni√®araca natjecali su se Fe√įa Vili√¶ (13.) i Marko Petruni√¶(14.).

4.9. Ostale aktivnosti odsjeka

- Suorganizacija Dru¬ĺenje zagreba√®kih Alpinisti√®kih odsjeka na Jarunu
- Suorganizacija GDSK Biokovo
- Zajedni√®ki sastanci Zagreba√®kih odsjeka (04.07. - AO Matica, 13.07. - AO ¬ģeljezni√®ar, 19.07. - AO Velebit )
- Inicijativa AO¬ģ Srijedom - ciklus predavanja, radionica, fotoprezentacije, prezentacije videomaterijala, još neotkrivenih i poznatih lokacija, knjiga, karata i ostalog materijala s ciljem promocije alpinizma
- rad na edukaciji i promociji alpinizma od strane √®lanova koji nose naslov alpinist instruktor kroz predavanja, radionice i škole
- Domagoj Jug organizira obnavljanje ferate na Okiæu - potpuna realizacija kad zatopli
- Stipe Mikuliæ organizira izradu i tisak naljepnica, a dizajn obnovljenog i modernog logotipa
za naljepnice i majice stvara Ana Kovaèiæ
- AO¬ģi√®ni party
- Obitelj Krpan organizirala je ljetno dru¬ĺenje u svojem dvorištu na koje se odazvao
pozamašan broj AO¬ģ √®lanova
- Obitelj Krpan donirala je veliki fri¬ĺider koji je zamijenio postoje√¶i (pokvareni)
- izabire se komisija za odr¬ĺavanje, otpis i pregled opreme - Danko Ferber, Stjepko Koki√¶ i
Marin Šapit
- Petar Weigand na razini društva predla¬ĺe, organizira i realizira obnavljanje prezentacijske
opreme i uvo√įenje interneta u sve prostorije društva
- ure√įenje Paserovog previsa na Medvednici, uz poticaj i pomo√¶ PD Risnjak iz Zagreba:
M.Huzjak, Z. Ivanusic, AOZ: Iva Balent, Petar Krpan, D. Mesaric
- Iva Kaštela je vjerojatno najaktivnija √®lanica (bez kartona) u Slovenskim, talijanskim i
francuskim Alpama tijekom cijele godine
- Neven Kmetiæ organizira prikupljanje fotografija, dizajn i tisak kalendara za 2017. godinu

5. Nesreæe

U 2016. nije se dogodila niti jedna nesre√¶a vani, no nemali broj ljudi imao je razne ozljede u dvorani, pa stoga  budite oprezni i kod treniranja jer ozljede u dvoranama mogu biti jednako opasne kao i one koje se dogode u pravoj stijeni.


- 30.5.2016. preminuo Velimir Bariši√¶. Velimir Bariši√¶ ro√įen je 1950. godine u Zagrebu. Planinariti je po√®eo sa 17 godina u HPD ¬ģeljezni√®ar, a ve√¶ sa 19 godina, zajedno sa Vedranom Bubnjem, ispenjao je novi, dotad najte¬ĺi smjer u stijeni Kleka, nazvan "¬ģeljezni√®arski 20". Slu¬ĺbeni naslov alpinist stekao je 1973., a završio je i speleološku školu i savezni te√®aj za vo√įu alpinisti√®ke škole. Istaknuo se na hrvatskoj ekspediciji na Kavkazu 1974. godine, a 1975. bio je na vrhu Aconcague (6962 m). √ąlan je zagreba√®ke ekspedicije na Mount Everest 1989. godine, koja se samo zbog nevremena nije uspela na vrh. Jedan od najve√¶ih penja√®kih pothvata Velimira Bariši√¶a bio je samostalni, tzv. solo-uspon √®uvenim smjerom √ąopov stup u sjevernoj stijeni Triglava, što nikome dotad nije pošlo za rukom. U Domovinskom ratu Velimir Bariši√¶ sudjelovao je od 1991. godine, a od po√®etka 1993. bio je pripadnik Planinske satnije Velebit, postrojbe koja je u ekstremnim vremenskim uvjetima dr¬ĺala klju√®ne visove te planine.

6. Dobitnici klinova

Rene Lisac - Majoli, Lali√¶, Rudi i Frano Udovi√¶ - RAK (zimski smjerovi) Stipe Mikuli√¶ - Dora Krušelj (prvi alpski)
Tomislav Lopandi√¶ - Izidor Briški (prvi alpski)
Neven Kmetiæ - Josip Petriæ (prvi alpski)

7. Penjaèke aktivnosti èlanova

7.1. Istaknuti usponi:

Slovenija, Kamniško-Savinjske Alpe, Kogel, Ju¬ĺna strana, Rumena zajeda, VII, 95m, Orsat Kratofil i Hrvoje √ąrnjak

Rhône-Alpes, Massif des Écrins, La Mejie, Grand Pic, Arete du Promontoire + Traverse des Aretes, D/IV-V/70°, 1000m, Rene Lisac i Mario Feren√®ak

7.2. Statistika penjaèkih aktivnosti

Tijekom 2016. ispenjali smo 656 s  mjerova  (na temelju 33 kartona),
√ąlanovi su bili izuzetno aktivni kroz cijelu godinu i unato√® tome što nije odr¬ĺana ljetna alpinisti√®ka škola broj smjerova je pohvalan.

Najviše ispenjanih smjerova M: Rene Lisac 77
Najviše ispenjanih smjerova ¬ģ: Dora Krušelj 50, Ivana Samar¬ĺija 26
Top 4: Rene Lisac 77, Neven Kmeti√¶ 67, Borna Špalat 54, Petar Kasum 53

Najveæa ocjena M:
WI5 Rene Lisac, Mordor
VII Hrvoje √ąrnjak, Rumena zajeda
6c Hrvoje √ąrnjak Luna 85, Walking turle i Rene Lisac Orada

Najve√¶a ocjena ¬ģ:
6a Dora Krušelj Armadillion i Frau Bluher

Najpenjaniji smjer: Prijatelju moj, List, Danaja Naj√®eš√¶a ocjena: 5b, pa 5a pa 6a+
Najviše se penjalo u RH: Kuk od Skradelin Najviše se penjalo u inozemstvu: Nad Šitom glava

Proèelnica: Irena Weigand
created by: marko @ 2017-02-10 09:24:09 / updated by: marko @ 2017-02-10 09:51:53